TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
TERRA INCOGNITA -> A világ ahol élünk
CÍMLAP
 
Szerkesztőség beszélgetések
 
HÍREK -POLITIKA
 
CIVIL VÉDERŐK
 
CIVIL ELLENÁLLÁS
 
MUSTRA
 
A SZELLEM HATALMA
 
ÁLDOZATOK
 
PÁRTOK
 
AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK
 
Kapcsolatfelvétel
 
Impresszum

Rovat szerkesztő:

Audie

elérhetőségünk:  

  terrainc88@gmail.com

 

 
TEMP
 
A szerk
 
A 'DONI KOZÁKOK'
A 'DONI KOZÁKOK' : ISMERJÜK ŐKET? - A TITKOS TÁRSASÁGOK

ISMERJÜK ŐKET? - A TITKOS TÁRSASÁGOK

összeállította: Audie Rácz Era  2009.02.13. 13:25

Sokszor azt hisszük, ismerjük, barátainkat, családtagjainkat, üzleti partnereinket, bajtársunkat vagy ellenségünket. Aztán, mikor nem úgy viselkednek, reagálnak, ahogy vártuk, nagyon meglepődünk! Később pedig rájövünk, hogyha már korábban jobban megismertük volna őket, akkor nem ért volna váratlanul, készületlenül reakciójuk. Figyeljünk hát oda egymásra! Ismerjük meg egymást! A mieinket és ellenségünket egyaránt! A világ eseményeinek megértésében is sok segítséget jelenthet a megismerés. Arról nem is beszélve, ha nem csak egyfajta információs csatornából szerezzük ismereteinket! Hallagassunk meg másokat is, olvassuk el mások véleményét és információit is!

ISMERJÜK ŐKET?

Sokszor azt hisszük, ismerjük, barátainkat, családtagjainkat, üzleti partnereinket, bajtársunkaT vagy ellenségünket. Aztán, mikor nem úgy viselkednek, reagálnak, ahogy vártuk, nagyon meglepődünk! Később pedig rájövünk, hogyha már korábban jobban megismertük volna őket, akkor nem ért volna váratlanul, készületlenül reakciójuk. Figyeljünk hát oda egymásra! Ismerjük meg egymást! A mieinket és ellenségünket egyaránt! A világ eseményeinek megértésében is sok segítséget jelenthet a megismerés. Arról nem is beszélve, ha nem csak egyfajta információs csatornából szerezzük ismereteinket! Hallagassunk meg másokat is, olvassuk el mások véleményét és információit is!

TITKOS TÁRSASÁGOK

 

Egyáltalán nem új keletű a titkos társaságok léte. Mindig is voltak titkos célokat dédelgető emberek, akik ezen célok megvalósítására szövetkeztek, a legnagyobb titokban.

Azonban, ahogy mondani szokták a titok addig titok, amíg egyetlen ember ismeri, amit egynél többen tudnak, az már nem titok többé.

A titkok sajátja, hogy kiderülnek! Csak a lappangási idejük változik.

Viccesen azt is mondhatnák, hogy a titok egy olyan anyag, amely alkoholban oldódik. Azonban ennél sokkal összetettebb, hogy egy titok mikor, és mi módon kerül napvilágra. Kikényszerítheti az erkölcs vagy a lelkismeret parancsa, a pénzéhség, a fenyegetettség, meggondolatlanság, sértettség és még ezer ok. De akár a véletlen is segíthet a napvilágra kerülésében.


Azonban a titkos társaságokat leggyakrabban, és legnyilvánvalóbban, saját céljaik és eredményeik leplezik le! Ha túl sok a véleten, az egybeeseés, ha minden egy irányba mutat, akkor fény derül a titkos társaságokra és titkaikra.

Alábbi összeállításunkban a teljesség igénye nélkül néhány hirhedtebb titkos társaságról gyűjtöttünk össze tudnivalókat, és adjuk közre mi is.  Egyúttal népszerűsítve ezen írásokat (a forrás és szerző megjelölésével).

Célunk, hogy minél szélesebb körben legyen nyilvánvaló, hogy minden mindennel összefügg, és a dolgok a látszat ellenére, nem véletleül történnek meg. Ellenkezőleg!  Jól átgondolt, alaposan kidolgozott tervek eredményeként.

Ilyen titkos társaságok pl. A RÓZSAKERESZTESEK, vagy a TEMPLOMOSOK lovagrendje.

Ám azok, akik az utóbbi évszázadokra rányomták a bélyeget, akik a legkártékonyabbak, azok a SZABADKŐMŰVESEK, az ILLUMINÁTUSOK, a KOPONYA ÉS CSONTOK soraiból, vezetői közül kerültek ki. Ők irányitják a világot mai a pénzhatalmuk, és tagtársi kapcsolataik révén, sőt személyesen is. Ezek a legveszélyesebbek! Az előbbi társaságok, egymásra épülése a BILDERBERG csoportban csúcsosodik ki. És közvetlenül irányítják a végrehajtókat, pl. a CFR,-t  az IMF-et, a Világbankot, és a hasonló szerveződéseket,  melyeket politikai, ideológiai, gazdasági alapon szerveződtek, s melyek célja minden eszközzel támogatni e társaságok veztőinek globalistsa tevét a világuralmat. Ahogyan ők nevezik az "új világrendet". A csúcson elhelyezkedő 13-ak, 9-ek és 3-ak totális hatalom birtokosai, már most is. De még eszközeiket meg kell válogatniuk, olyan aladályozó tényezők miatt, mint

a demkorácia,  (azért akadnak még olyan országok, ahol ezt ismerik)

a nemzeti identitás,

nemzeti értékek őrzése - nacionalizmus -,  (büszkeség a hagyományokra, és a nyelvre),

az erkölcsi normák, (szakmai, viselkedési, írott és íratlan szabályok)

a családi kötelékek fontosságának felismerése

a házsság szentsége,

sajtó-,  szólás-,  és vallásszabadság

önállóság, önrendelkezés, függetlenség

összetartás, összetartozás.

S mit látunk? E társaságok épp ezeket az alapokat támadják a legerősebben, ráadásul világméretekben! És mondhatjuk,  egyre kevésbé finnyáskodnak, válogatnak az eszközökben és módszerekeben. Semmi nem drága nekik, hogy mindekit saját céljuk szolgálatába állítsanak. Pénzzel a magas pozicióban lévő politikusokat, médiások,ak gazdasági vezetőket. Akit nem lehet meggyőzni pénzzel, azt fenyegetéssel, agresszióval, erőszakkal, megosztással,és a fenti értékek állandó intenziv támadásával, eladósítással kényszerítik térdre. Erre rengeteg pénzt áldoznak. Háborúkat, lázadásokat, finanszírozni sem olcsó.

A "világ gonoszai", több titkos társaságban is feltűnnek. Sőt vezető szerephez is jutnak

 Nemcsak a titkostársaságok kapcsolódnak szorosan, vagy épülnek rá egymásra, hanem az ismert és kevésbé ismert pénzemberek vezette vállalkozásokat is szoros szálak fűzik össze.

 

Azon pedig meg sem lepődik senki, hogy ezek az ismert nevek szinte mind cionisták. Még ha nem is mindannyian zsidók.

 

Ahogy Drábik János is említette, Örvénylés című könyvének bemutatóján, Obama-val kapcsolatban, nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy valaki cionista legyen. Mint ahogy, az sem törvényszerű, hogy minden zsidó egyúttal cionista is.

 

ahogyan a fentiekből és a linkelt és kapcsoló anyagokból látható, valamint előző cikkünkkben is utaltunk rá, a világnézeti és erkölcs alap lehetővé tesz, hogy röbbieket (akik nem tartoznak sem a titkos társaságok sem az őket támogató gazdasági- , hit és vallási közösségekhez, azaz az emberiség 98-99%-a) bekényszerítsék a globalizált új világrendjükbe! Ahol a világkormány rúdjához senkit sem engednek magukon kívül.

 

Tervük végrehajtásában elsődleges szerepet szántak  a bankok befolyásának, és a gazdasági hatalom megszerzésének. Azaz nem csak országokat, de a nagy multinacionális vállalatokat is fúzióra kényszerítették. Ez könnyen ment, mivel ezek részényesei, tulajdonosai voltak.  (Aki meg nem hajtottavégre önként, az gyanús körükmények közt öngyilkos lett, vagy baleset érte).

 

Ez is azt mutatja, hogy nemcsak a gazdasági, pénzügyi, politikai nyomást alkalmazzák előszeretettel, de nem vetik meg a titkosszolgálati eszközök alkalmazását sem. Ezek pénzelése sem olcsó! Az országok immáron még a maguk titkosszolgálatáról sem állíthatják bizton, hogy a saját s nem ennek az új önjelölt világ vezetőknek a szolgálatában állnak valójában.  (Az állampolgáraikat, meg végképp nem szolgálják.)

 

Az elsődleges banki és pénzuralmi befolyás mellé felsorakoztatták a titkosszolgálati, és az erőszak és a demagógia  vmint a média eszközeit.

 

Komoly erőket és mozgatnak meg újabban, hogy szembefordítsák egy-egy ország polgárait  politikai berendezkedésük, földrajzi elhelyezkedésük, gazdasági adottságaik alapján. ellentétet szítanak a szegénnyé tett országok és a gazdag országok között- a szegényeket „potyutasként” kezelik. Persze csak miután kifosztották őket!

 

(Ha ismerősnek hat a „potyautas” kifejezés az nem véletlen, hanem analógia.)

 

Nekünk magyaroknak az egyik legnagyobb kifosztás és megosztás Triannonnal kezdődött.

 

Egyet kell értenünk Drábik Jánossal, hogy akinek nem fáj Trianon, az nem nevezheti magát magyarnak.

 

Trianon az egyik legaljasabb eszköz volt arra, hogy, hogy ne csak kifosszák, kiírtsák a magyarságot, hanem gazdaságilag is tönkre tegyék.

 

Itt azonban még nem álltak meg, hiszen nem csak az országokat, kell megosztani hanem országon belül is ellentéteket kell szítani.

 

Ha megakadályozzák az összetartást az itt élő népek között, és igyekeznek elterelni a figyelmet az igazi célról,  akkor könnyedén leigázhatanak, kizsákmányolhatanak  minket. Hazánkban egyre nagyobb  probléma, az etnikai-, a nemi hovatartozás szerinti-,  az anyagi és iskolázottsági alapon történő, vagy a korszerinti ellentét szítása.

 

Hamis dogmák súlykolásával, az ellenvélemények elfojtásával, az igazság, a tények eltitkolásával, a sorozatos visszaélések, büncselekmények eltussolásával, színezésével, félremagyarázásával mind-mind az ország kiszolgáltatottságát, és sebezhetőségét erősítik. A motivációkról, melyek az ország jelen állapotához vezettek, mélyen hallgatnak, és „vetítenek”.

 

Letagadják, hogy egyetlen cél vezérli őket, a saját hasznukra (milliárdokért) odadobni az országot a nemzetet a pénzoligarchia, (titkos társaságok) véres kezébe.

 

És ki az, aki ezeket ahazugságokat még mindig elhiszi, (vagy csak úgy csinál, mintha elhinné) és ki az aki még mindig nem látja, hogy hovávezet mindez?

 

Szerencsére egyre többen válnak „látóvá”! De még mindig hiányzik az összefogás!

 

Nem titkolt célunk szerint a „látóvá” válásban segítenk a linkelt kapcsolódó anyagok

 

 kapcsoloódó anyagok:

előző cikkünk

a RÓZSAKERESZTESEK,

a TEMPLOMOSOK lovagrendje.

a SZABADKŐMŰVESEK,

az ILLUMINÁTUSOK,

a KOPONYA ÉS CSONTOK

a BILDERBERG csoportban

a Luganoi tanulmány

forrás: jobbik.net

 

összeállította: Audie Rácz Era

 
NAVIGÁTOR
Kultúra: Árnyék és Ragyogás
Zöld:  Csodálatos Világ
Tudomány: AURORA
Jövőnk.Info
 
LEGFRISSEBBEK
Ismét randalíroztak a zsidó telepesek - KÜLFÖLD
Készül az újabb provokáció - JÖVŐNK
Demonstrációs felhívás - OTTHONVÉDŐK
Kavics az égben 4. - KULTÚRA
TMRSZ tájékoztató Gyöngyöspatáról - JÖVŐNK
Pártokrácia, az idegen hódítás legfőbb eszköze! - CIKK
A polip karja - Jövőnk
Anyuúúú! - CIKK

Állatvédőrség - ZÖLD

Miért nem állnak a pokol katonái elé a főpapok? - CIKK
MEGHÍVÓ - BELFÖLD
Megerőszakoltak és megöltek egy bahrain-i költőnőt - KÜLFÖLD
A MOCSOK ELBORÍT - CIKK
Demokratikus népirtás - CIKK
Hontalanok 1-6. - KULTÚRA
Bűneik a fejükre visszaszállnak... - CIKK
600. - KULTÚRA
Aki szelet vet, vihart arat! - CIKK
ELTERVEZETT POLGÁRHÁBORÚ - CIKK
Tanmese - GÖRBE TÜKÖR
Egy elkeseredett tűzoltó nyílt levele - SZEMEZGETŐ
Egy füst alatt? - KÜLFÖLD
Kezdeti stádiumban gyógyítható a rák! - POSTÁNKBÓL
Vicc - Lóverseny - GÖRBE TÜKÖR
A Hit Gyülekezetének karmaiban - SZEMEZGETŐ
EGYIPTOM NEM AKAR GÁZT ADNI IZRAELNEK - KÜLFÖLD
Különleges érzékelés - TUDOMÁNY
A vakvezető munkakutyák társadalmi elfogadottsága - ZÖLD
Tavaszi tudnivalók a kutyás gazdáknak - ZÖLD
Emberi felelőtlenség - ZÖLD
HELL... - SZEMEZGETŐ
Majd ha Japán összeomlik... - KÜLFÖLD
Robin Hood Akciócsoport - FELHÍVÁS - OTTHONVÉDŐK
A bajok forrása 2. - POSTÁNKBÓL
A bajok forrása 1. - POSTÁNKBÓL
A Jobbik sajnálatos válságának okairól - CIKK
Célkeresztben: A bankok - a pénz urai X. - MEGOLDÁSOK
Háború a bolygó ellen - TUD-TECH
A tények makacs dolgok Orbán elvtárs - CIKK
Éhezés és düh - CIKK
Egészségmegőrzés az ősi hagyományok alapján - MSZ
Előkészületben a "Lex Lázár"? - SZÉKELY MAGYAR NEMZETŐRSÉG

 

 
HIRDETÉS
 
KÉSZÜLŐBEN
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)